Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IResponse.End Method

.NET Framework 4,5

Uzavře připojení ke klientovi.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hosting
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
Úloha reprezentující čas uzavření připojení.
Zobrazit: