Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HostContextExtensions.WebSocketServerUrl Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Hosting
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public static string WebSocketServerUrl(
	this HostContext context
)

Return Value

Type: System.String

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type HostContext. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: