Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ConnectionConfiguration.EnableCrossDomain Property

.NET Framework 4,5

Udává, zda mohou prohlížeče zasílat požadavky na koncové body SignalR v jiných doménách.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Core (in Microsoft.AspNet.SignalR.Core.dll)

public bool EnableCrossDomain { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Vrací objekt Boolean.
Zobrazit: