Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubProxyExtensions.Observe Method

.NET Framework 4,5

Zaregistruje událost IHubProxy jako IObservableT.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public static IObservable<IList<JToken>> Observe(
	this IHubProxy proxy,
	string eventName
)

Parameters

proxy
Type: Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Hubs.IHubProxy
Objekt IHubProxy.
eventName
Type: System.String
Název události.

Return Value

Type: System.IObservable<IList<JToken>>
Objekt IObservableobject.

Usage Note

In Visual Basic and C#, you can call this method as an instance method on any object of type IHubProxy. When you use instance method syntax to call this method, omit the first parameter. For more information, see https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb384936(v=vs.111).aspx or https://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/bb383977(v=vs.111).aspx.
Zobrazit: