Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubConnection Properties

.NET Framework 4,5

The HubConnection type exposes the following members.

  NameDescription
Public property ConnectionId Získá nebo nastaví ID pro dané připojení. (Inherited from Connection.)
Public property ConnectionToken Získá nebo nastaví token připojení pro dané připojení. (Inherited from Connection.)
Public property CookieContainer Získá nebo nastaví soubory cookie přidružené k připojení. (Inherited from Connection.)
Public property Credentials Získá nebo nastaví informace o ověření pro dané připojení. (Inherited from Connection.)
Public property GroupsToken Získá nebo nastaví token skupin pro dané připojení. (Inherited from Connection.)
Public property Items Získá slovník pro ukládání stavu připojení. (Inherited from Connection.)
Public property MessageId Získá nebo nastaví pro připojení ID poslední zprávy. (Inherited from Connection.)
Public property Proxy Získá nebo nastaví informace o proxy serveru pro dané připojení. (Inherited from Connection.)
Public property QueryString Získá řetězec dotazu zadaný v konstruktoru. (Inherited from Connection.)
Public property State Získá aktuální položku ConnectionState připojení. (Inherited from Connection.)
Public property Transport (Inherited from Connection.)
Public property Url Získá adresu URL pro připojení. (Inherited from Connection.)
Top
Zobrazit: