Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubConnection.OnSending Method

.NET Framework 4,5This member overrides Connection.OnSending().

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

protected override string OnSending()

Return Value

Type: System.String
Zobrazit: