Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HubConnection.CreateHubProxy Method

.NET Framework 4,5

Vytvoří položku IHubProxy pro rozbočovač se zadaným názvem.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Hubs
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public IHubProxy CreateHubProxy(
	string hubName
)

Parameters

hubName
Type: System.String
Název rozbočovače.
Zobrazit: