Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HttpWebResponseWrapper.GetResponseStream Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Http
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public Stream GetResponseStream()

Return Value

Type: System.IO.Stream

Implements

IResponse.GetResponseStream()
Zobrazit: