Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HttpWebRequestWrapper Constructor

.NET Framework 4,5

Inicializuje novou instanci třídy HttpWebRequestWrapper.

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Http
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public HttpWebRequestWrapper(
	HttpWebRequest request
)

Parameters

request
Type: System.Net.HttpWebRequest
Zobrazit: