Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HttpWebRequestWrapper.Credentials Property

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client.Http
Assembly:  Microsoft.AspNet.SignalR.Client (in Microsoft.AspNet.SignalR.Client.dll)

public ICredentials Credentials { get; set; }

Property Value

Type: System.Net.ICredentials

Implements

IRequest.Credentials
Zobrazit: