Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthMembershipDatabase Constructor

.NET Framework 4,5

Vytvoří instanci.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public OpenAuthMembershipDatabase(
	string applicationName
)

Parameters

applicationName
Type: System.String
Název členské aplikace.
Zobrazit: