Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthMembershipDatabase.GetMembershipUserName Method

.NET Framework 4,5

Získá uživatelské jméno uživatele se členstvím, který je aktuálně přidružen k zadanému zprostředkovateli účtu OAuth/OpenID.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public abstract string GetMembershipUserName(
	string providerName,
	string providerUserId,
	bool updateLastUsed
)

Parameters

providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele účtu OAuth/OpenID.
providerUserId
Type: System.String
ID uživatele účtu OAuth/OpenID.
updateLastUsed
Type: System.Boolean
Příznak, který udává, zda se má aktualizovat pole pro datum posledního použití.

Return Value

Type: System.String
Zobrazit: