Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthMembershipDatabase.GetAccountsForUser Method

.NET Framework 4,5

Vrátí podrobnosti o zprostředkovatelích účtu OAuth/OpenID zaregistrovaných pro zadaného uživatele se členstvím.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public abstract IEnumerable<OpenAuthAccountData> GetAccountsForUser(
	string membershipUserName
)

Parameters

membershipUserName
Type: System.String
Uživatelské jméno uživatele se členstvím.
Zobrazit: