Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthManager Methods

.NET Framework 4,5

The OpenAuthManager type exposes the following members.

  NameDescription
Public method AddAccountToExistingUser Přidá k uživateli s existujícím členstvím externí účet pro přihlášení.
Public method AddLocalPassword Přidá pro zadaného místního uživatele místní heslo.
Public method CreateRandomPassword Vytvoří náhodné heslo určené k použití při vytváření nového uživatele s místním členstvím. Ve výchozím nastavení tato metoda provede jednoduché volání metody Membership.GeneratePassword.
Public method CreateUser(String, String, String, String)
Public method CreateUser(String, String, String, String, String, String, String, String)
Public method DeleteAccount Odstraní přidružení zadaného externího účtu k uživateli se zadaným členstvím.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetAccountsForUser Vrátí podrobnosti o externích účtech zaregistrovaných pro uživatele se zadaným členstvím.
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetProviderDisplayName Získá zobrazovaný název zprostředkovatele.
Public method GetProviderName Získá název zprostředkovatele externího ověřování, který byl přesměrován na zadaný požadavek.
Public method GetType (Inherited from Object.)
Public method HasLocalPassword Určí, zda má uživatel se zadaným členstvím místní heslo na tomto webu.
Public method IsLocalUrl Určí, zda je zadaná adresa URL místní adresou na tomto webu.
Public method Login Přihlásí uživatele prostřednictvím přihlášení OpenAuth s použitím zadaného zprostředkovatele ověřování a uživatelského jména u daného zprostředkovatele. Uživatel již musí mít příslušného zprostředkovatele přihlášení OpenAuth zaregistrovaného na daném webu.
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method RequestAuthentication Ověření požadavku od zprostředkovatele určené přesměrováním uživatele na přihlašovací stránku dané služby.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Public method VerifyAuthentication Ověří výsledek zprostředkovatele pro aktuální požadavek.
Top
Zobrazit: