Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthManager.DeleteAccount Method

.NET Framework 4,5

Odstraní přidružení zadaného externího účtu k uživateli se zadaným členstvím.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public virtual bool DeleteAccount(
	string membershipUserName,
	string providerName,
	string providerUserId
)

Parameters

membershipUserName
Type: System.String
Uživatelské jméno pro místní členství uživatele.
providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele ověřování.
providerUserId
Type: System.String
ID uživatele u zprostředkovatele ověřování.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud bylo přidružení úspěšně odstraněno; hodnota false, pokud přidružení nebylo nalezeno.
Zobrazit: