Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthManager.AddAccountToExistingUser Method

.NET Framework 4,5

Přidá k uživateli s existujícím členstvím externí účet pro přihlášení.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public virtual void AddAccountToExistingUser(
	string providerName,
	string providerUserId,
	string providerUserName,
	string membershipUserName
)

Parameters

providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele externího ověřování.
providerUserId
Type: System.String
ID uživatele u zprostředkovatele externího ověřování.
providerUserName
Type: System.String
Uživatelské jméno uživatele u zprostředkovatele externího ověřování.
membershipUserName
Type: System.String
Uživatelské jméno pro místní členství uživatele.
Zobrazit: