Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthAccountData Constructor

.NET Framework 4,5

Inicializuje novou instanci třídy OpenAuthAccountData.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public OpenAuthAccountData(
	string providerName,
	string providerDisplayName,
	string providerUserId,
	string providerUserName,
	Nullable<DateTime> lastUsedUtc
)

Parameters

providerName
Type: System.String
providerDisplayName
Type: System.String
providerUserId
Type: System.String
providerUserName
Type: System.String
lastUsedUtc
Type: System.Nullable<DateTime>
Zobrazit: