Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuth.UsersAccountsTableName Property

.NET Framework 4,5

Získá nebo nastaví název databázové tabulky, ve které jsou uloženy podrobnosti o externím účtu OpenAuth.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public static string UsersAccountsTableName { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Zobrazit: