Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuth.Login Method

.NET Framework 4,5

Přihlásí uživatele prostřednictvím přihlášení OpenAuth s použitím zadaného zprostředkovatele ověřování a uživatelského jména u daného zprostředkovatele. Uživatel již musí mít příslušného zprostředkovatele přihlášení OpenAuth zaregistrovaného na daném webu.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public static bool Login(
	string providerName,
	string providerUserId,
	bool createPersistentCookie
)

Parameters

providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele ověřování.
providerUserId
Type: System.String
ID uživatele u zprostředkovatele ověřování.
createPersistentCookie
Type: System.Boolean
Příznak, který udává, zda má být vytvořený přihlašovací soubor cookie trvalý.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud byl uživatel úspěšně přihlášen; hodnota false, pokud se přihlášení nezdařilo, například pokud není uživatel aktuálně zaregistrován.
Zobrazit: