Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuth.GetProviderDisplayName Method

.NET Framework 4,5

Získá zobrazovaný název zprostředkovatele.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public static string GetProviderDisplayName(
	string providerName
)

Parameters

providerName
Type: System.String
Název zprostředkovatele

Return Value

Type: System.String
Zobrazit: