Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuth.ConnectionString Property

.NET Framework 4,5

Získá nebo nastaví název připojovacího řetězce pro databázi, v níž jsou uloženy podrobnosti o účtu OpenAuth.

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public static string ConnectionString { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Zobrazit: