Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IMembership.GeneratePassword Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

string GeneratePassword(
	int length,
	int numberOfNonAlphanumericCharacters
)

Parameters

length
Type: System.Int32
numberOfNonAlphanumericCharacters
Type: System.Int32

Return Value

Type: System.String
Zobrazit: