Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IMembership.CreateUser Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

MembershipUser CreateUser(
	string userName,
	string password,
	string email,
	string passwordQuestion,
	string passwordAnswer,
	bool isApproved,
	out MembershipCreateStatus status
)

Parameters

userName
Type: System.String
password
Type: System.String
email
Type: System.String
passwordQuestion
Type: System.String
passwordAnswer
Type: System.String
isApproved
Type: System.Boolean
status
Type: System.Web.Security.MembershipCreateStatus
Zobrazit: