Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

EFOpenAuthMembershipDatabase.SetHasLocalPassword Method

.NET Framework 4,5This member overrides OpenAuthMembershipDatabase.SetHasLocalPassword(String, Boolean).

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public override void SetHasLocalPassword(
	string membershipUserName,
	bool value
)

Parameters

membershipUserName
Type: System.String
value
Type: System.Boolean
Zobrazit: