Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

EFOpenAuthMembershipDatabase Constructor

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public EFOpenAuthMembershipDatabase(
	string applicationName,
	string nameOrConnectionString,
	Func<string, string> getProviderDisplayName
)

Parameters

applicationName
Type: System.String
nameOrConnectionString
Type: System.String
getProviderDisplayName
Type: System.Func<String, String>
Zobrazit: