Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

EFOpenAuthMembershipDatabase.AddAccount Method

.NET Framework 4,5This member overrides OpenAuthMembershipDatabase.AddAccount(String, String, String, String, Boolean).

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public override bool AddAccount(
	string providerName,
	string providerUserId,
	string providerUserName,
	string membershipUserName,
	bool isNewMembershipUser
)

Parameters

providerName
Type: System.String
providerUserId
Type: System.String
providerUserName
Type: System.String
membershipUserName
Type: System.String
isNewMembershipUser
Type: System.Boolean

Return Value

Type: System.Boolean
Zobrazit: