Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthAccount.UserData Property

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.Data
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public OpenAuthUserData UserData { get; set; }
Zobrazit: