Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

OpenAuthAccount.ApplicationName Property

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.Data
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

[RequiredAttribute]
[KeyAttribute]
[ColumnAttribute(Order = )]
public string ApplicationName { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Zobrazit: