Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AuthenticationClientManager.TryGetByProviderName Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public virtual bool TryGetByProviderName(
	string providerName,
	out IAuthenticationClient authenticationClient
)

Parameters

providerName
Type: System.String
authenticationClient
Type: IAuthenticationClient

Return Value

Type: System.Boolean
Zobrazit: