Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AuthenticationClientManager Class

.NET Framework 4,5

System.Object
  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.AuthenticationClientManager

Namespace:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth
Assembly:  Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth (in Microsoft.AspNet.Membership.OpenAuth.dll)

public class AuthenticationClientManager

The AuthenticationClientManager type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodAuthenticationClientManagerInicializuje novou instanci třídy AuthenticationClientManager.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: