Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RouteCollectionExtensions Class

.NET Framework 4,5

System.Object
  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.RouteCollectionExtensions

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public static class RouteCollectionExtensions

  NameDescription
Public methodStatic memberEnableFriendlyUrls(RouteCollection) Povolí přátelské adresy URL pro stránky webových formulářů.
Public methodStatic memberEnableFriendlyUrls(RouteCollection, FriendlyUrlSettings)Povolí přátelské adresy URL pro stránky webových formulářů.
Public methodStatic memberEnableFriendlyUrls(RouteCollection, IFriendlyUrlResolver[]) Povolí přátelské adresy URL pomocí zadaných překladačů.
Public methodStatic memberEnableFriendlyUrls(RouteCollection, FriendlyUrlSettings, IFriendlyUrlResolver[]) Povolí přátelské adresy URL pomocí předaných překladačů.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: