Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebFormsFriendlyUrlResolver Methods

.NET Framework 4,5

The WebFormsFriendlyUrlResolver type exposes the following members.

  NameDescription
Public method ConvertToFriendlyUrl Převede klasickou adresu URL s příponou souboru na přátelskou adresu URL bez přípony. (Inherited from FriendlyUrlResolver.)
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetExtensions (Overrides FriendlyUrlResolver.GetExtensions(HttpContextBase).)
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method IsMobileExtension
Public method Static member IsMobileView Určí, zda byla aktuální přátelská adresa URL vyřešena na mobilní zobrazení založené na klientském prohlížeči a/nebo potlačení hodnot.
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method PreprocessRequest (Overrides FriendlyUrlResolver.PreprocessRequest(HttpContextBase, IHttpHandler).)
Public method ToString (Inherited from Object.)
Protected method TrySetMasterPageFile Pokusí se nastavit vlastnost MasterPageFile pro danou stránku na základě toho, zda existuje stránka předlohy.
Protected method TrySetMobileMasterPage Pokusí se nastavit vlastnost MasterPageFile pro danou stránku na stránku předlohy specifickou pro mobilní prostředí.
Top
Zobrazit: