Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebFormsFriendlyUrlResolver.PreprocessRequest Method

.NET Framework 4,5This member overrides FriendlyUrlResolver.PreprocessRequest(HttpContextBase, IHttpHandler).

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Resolvers
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public override void PreprocessRequest(
	HttpContextBase httpContext,
	IHttpHandler httpHandler
)

Parameters

httpContext
Type: System.Web.HttpContextBase
httpHandler
Type: System.Web.IHttpHandler

Implements

IFriendlyUrlResolver.PreprocessRequest(HttpContextBase, IHttpHandler)
Zobrazit: