Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebFormsFriendlyUrlResolver.IsMobileExtension Method

.NET Framework 4,5

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Resolvers
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

protected virtual bool IsMobileExtension(
	HttpContextBase httpContext,
	string extension
)

Parameters

httpContext
Type: System.Web.HttpContextBase
extension
Type: System.String

Return Value

Type: System.Boolean
Vrací objekt Boolean.
Zobrazit: