Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebFormsFriendlyUrlResolver.GetExtensions Method

.NET Framework 4,5This member overrides FriendlyUrlResolver.GetExtensions(HttpContextBase).

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Resolvers
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public override IList<string> GetExtensions(
	HttpContextBase httpContext
)

Parameters

httpContext
Type: System.Web.HttpContextBase

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IList<String>
Vrací objekt IList<T>.

Implements

IFriendlyUrlResolver.GetExtensions(HttpContextBase)
Zobrazit: