Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrlResolver Methods

.NET Framework 4,5

The FriendlyUrlResolver type exposes the following members.

  NameDescription
Public method ConvertToFriendlyUrl Převede klasickou adresu URL s příponou souboru na přátelskou adresu URL bez přípony.
Public method Equals (Inherited from Object.)
Protected method Finalize (Inherited from Object.)
Public method GetExtensions Získá přípony (například .aspx, .ashx nebo .mobile.aspx), které se mají použít při pokusu o překlad obslužné rutiny HTTP z přátelské adresy URL.
Public method GetHashCode (Inherited from Object.)
Public method GetType (Inherited from Object.)
Protected method MemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public method PreprocessRequest Volá se po překladu přátelské adresy URL na obslužnou rutinu HTTP, avšak před provedením této obslužné rutiny.
Public method ToString (Inherited from Object.)
Top
Zobrazit: