Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrlResolver.ConvertToFriendlyUrl Method

.NET Framework 4,5

Převede klasickou adresu URL s příponou souboru na přátelskou adresu URL bez přípony.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Resolvers
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public virtual string ConvertToFriendlyUrl(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
Původní cesta včetně přípony souboru.

Return Value

Type: System.String
Přátelská adresa URL (bez přípony), pokud tento překladač dokáže automaticky mapovat adresy URL bez přípony na fyzické soubory se zadanou příponou. V opačném případě hodnota null.

Implements

IFriendlyUrlResolver.ConvertToFriendlyUrl(String)
Zobrazit: