Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrlResolver Class

.NET Framework 4,5

Přeloží přátelskou adresu URL na obslužnou rutinu HTTP.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Resolvers
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public class FriendlyUrlResolver : IFriendlyUrlResolver

The FriendlyUrlResolver type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodFriendlyUrlResolverVytvoří překladač FriendlyUrlResolver pro zadanou příponu.
Top

  NameDescription
Public methodConvertToFriendlyUrlPřevede klasickou adresu URL s příponou souboru na přátelskou adresu URL bez přípony.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetExtensionsZíská přípony (například .aspx, .ashx nebo .mobile.aspx), které se mají použít při pokusu o překlad obslužné rutiny HTTP z přátelské adresy URL.
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodPreprocessRequestVolá se po překladu přátelské adresy URL na obslužnou rutinu HTTP, avšak před provedením této obslužné rutiny.
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: