Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ResolverCachingMode Enumeration

.NET Framework 4,5

Reprezentuje režim ukládání do mezipaměti, který se má používat při překladu adres URL. Toto nastavení má vliv na rychlost mapování adres URL bez přípon zpět na odpovídající úplné adresy URL.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public enum ResolverCachingMode

Member nameDescription
StaticSestaví seznam souborů při spuštění aplikace. Tento provozní režim je vhodný pro weby, na kterých za běhu nedochází k přidávání či odebírání souborů.
DynamicPři přijímání požadavků sestavuje seznam souborů a tento seznam souborů aktualizuje na základě změn souborů na webu. Tento provozní režim má větší spotřebu paměti než statická mezipaměť, avšak hodí se k aktualizaci seznamu souborů na webech, na kterých za běhu dochází k přidávání a odebírání souborů či adresářů.
DisabledNeprovádí se žádné ukládání do mezipaměti. Při každém přijetí požadavku na přátelskou adresu URL odeslán přímý dotaz na systém souborů.
Zobrazit: