Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

PreApplicationStartCode Class

.NET Framework 4,5

System.Object
  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.PreApplicationStartCode

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public static class PreApplicationStartCode

The PreApplicationStartCode type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodStatic memberStart
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: