Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrlSegmentsValueProvider.FetchValue Method

.NET Framework 4,5This member overrides SimpleValueProviderFetchValue(String).

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.ModelBinding
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

protected override Object FetchValue(
	string key
)

Parameters

key
Type: System.String

Return Value

Type: System.Object
Vrací objekt Object.
Zobrazit: