Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrlSegmentsAttribute Constructor

.NET Framework 4,5

Vytvoří instanci třídy FriendlyUrlSegmentsAttribute.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.ModelBinding
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public FriendlyUrlSegmentsAttribute(
	int index
)

Parameters

index
Type: System.Int32
Index adresy URL, který se má vrátit.
Zobrazit: