Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.ModelBinding Namespace

.NET Framework 4,5

  ClassDescription
Public classFriendlyUrlSegmentsAttributeReprezentuje atribut, který udává, že jsou segmentem přátelské adresy URL poskytovány hodnoty vazby modelu.
Public classFriendlyUrlSegmentsValueProvider Zprostředkovatel hodnoty, který načítá hodnoty ze segmentů přátelské adresy URL.
Zobrazit: