Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HttpRequestExtensions.GetFriendlyUrlSegments Method

.NET Framework 4,5

Vrátí segmenty adres URL, které zbyly poté, co přátelské adresy URL namapovaly tento požadavek na soubor.

This member is overloaded. For complete information about this member, including syntax, usage, and examples, click a name in the overload list.

  NameDescription
Public method Static member GetFriendlyUrlSegments(HttpRequest) Vrátí segmenty adres URL, které zbyly poté, co přátelské adresy URL namapovaly tento požadavek na soubor.
Public method Static member GetFriendlyUrlSegments(HttpRequestBase) Vrátí segmenty adres URL, které zbyly poté, co byl tento požadavek namapován na soubor.
Top
Zobrazit: