Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrlSettings Properties

.NET Framework 4,5

The FriendlyUrlSettings type exposes the following members.

  NameDescription
Public property AutoRedirectMode Typ přesměrování, které se má provést u přesměrování z nepřátelských adres URL na přátelské adresy URL. Výchozí hodnota je Off (Vypnuto).
Public property ResolverCachingMode Režim ukládání do mezipaměti, který se má používat při překladu přátelských adres URL. Výchozí hodnota je ResolverCachingMode.Static.
Public property SwitchViewRouteName Název trasy, která zpracovává uživatelské požadavky na přepnutí zobrazení. Výchozí hodnota je AspNet.FriendlyUrls.SwitchView.
Public property SwitchViewUrl Adresa URL, na kterou má být zaslán požadavek na přepnutí zobrazení. Výchozí hodnota je __FriendlyUrls_SwitchView/{view}.
Top
Zobrazit: