Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrlSettings.SwitchViewUrl Property

.NET Framework 4,5

Adresa URL, na kterou má být zaslán požadavek na přepnutí zobrazení. Výchozí hodnota je __FriendlyUrls_SwitchView/{view}.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public string SwitchViewUrl { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Vrací objekt String.
Zobrazit: