Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrlSettings.ResolverCachingMode Property

.NET Framework 4,5

Režim ukládání do mezipaměti, který se má používat při překladu přátelských adres URL. Výchozí hodnota je ResolverCachingMode.Static.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public ResolverCachingMode ResolverCachingMode { get; set; }
Zobrazit: