Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrl.Resolve Method

.NET Framework 4,5

Vyřeší virtuální cestu obslužné rutiny souborů na přátelskou adresu URL za použití registrovaných překladačů.

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public static string Resolve(
	string virtualPath
)

Parameters

virtualPath
Type: System.String
Virtuální cesta obslužné rutiny.

Return Value

Type: System.String
Přátelská adresa URL.
Zobrazit: