Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

FriendlyUrl Class

.NET Framework 4,5

System.Object
  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.FriendlyUrl

Namespace:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls
Assembly:  Microsoft.AspNet.FriendlyUrls (in Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.dll)

public static class FriendlyUrl

The FriendlyUrl type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyStatic memberSegments Segmenty adres URL, které zbyly poté, co přátelské adresy URL namapovaly tento požadavek na soubor.
Top

  NameDescription
Public methodStatic memberHref
Public methodStatic memberResolve Vyřeší virtuální cestu obslužné rutiny souborů na přátelskou adresu URL za použití registrovaných překladačů.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: