Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Equals – metoda (Object)
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

PropertyDescriptor.Equals – metoda (Object)

Porovná na jiný objekt, zda jsou rovnocenné.

Obor názvů:  System.ComponentModel
Sestavení:  System (v System.dll)

public override bool Equals(
	Object obj
)

Parametry

obj
Typ: System.Object
Objekt, který chcete porovnat s tímto PropertyDescriptor.

Návratová hodnota

Typ: System.Boolean
true Pokud jsou hodnoty rovnocenné; jinak false.

.NET Framework

Podporováno v: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1

Profil klienta rozhraní .NET Framework

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje všechny verze všech platforem. Seznam podporovaných verzí najdete tady: .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft